Κρασί λευκό χύμα 0,5 λ. Σαντορίνη

Oia, Santorini 847 02,Greece