“Soutzouki” spicy sausage

Oia, Santorini 847 02,Greece